What's happening

Een nieuwe Ziel voor Delfzijl

Door: Jan Pieter Koppert

Een leegstaand gebouw in hartje Delfzijl is gered van de slopershamer. Deze opvallende herbestemming laat zien dat er in Delfzijl wel degelijk wat te beleven valt. Wat maakte dit project tot een succes?  Een ondernemer met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen en een gemeente met visie en de wil om mee te werken.

Het verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde kerk aan het Molenbergplein stond al zeker tien jaar leeg. Het gebouw uit de jaren ’50 had een onhandige indeling, was energetisch zo lek als een mandje en zag er verpauperd uit.  Daarnaast had het gebouw  veel concurrentie van andere leegstaande panden die allemaal wachtten op een nieuwe bestemming.  Ergo, het pand (in eigendom van de gemeente was onverhuurbaar en onverkoopbaar!

Van nieuwbouw naar herbestemming
Maar toen waren daar Alwin Burgler en zijn vrouw Johanna.  Zij runden op dat moment een pizzeria in Delfzijl en hadden hun oog laten vallen op het pand aan het Molenbergplein. Hun bedoeling was om er een brasserie te beginnen. De locatie was goed. Midden in het centrum, tussen twee parkeerplaatsen en de markt in. De gemeente wilde er echter niet aan en had vooralsnog andere plannen. Sloop gevolgd door nieuwbouw om het centrum een upgrading te geven.

Tijden veranderen. Door de crisis was nieuwbouw niet langer aan de orde. Het accent werd verlegd naar herbestemming van het bestaande. Delfzijl ontwikkelde een nieuwe visie op het centrum.  Het Molenbergplein moet de huiskamer van Delfzijl worden met horeca en het al aanwezige theater.  De weg leek vrij voor een brasserie. De rotte kies kon worden gevuld.

Delfzijl: geen perspectief, geen lening
Een nieuwe bestemming voor het pand leek gevonden. Echter, het grootste probleem moest nog worden getackeld, de financiering. Geen enkele bank wilde investeren in dit horecaconcept. Simpelweg omdat het gebouw in Delfzijl stond, een  krimpregio zonder perspectief. De Burglers hielden vol en gingen met de gemeente om tafel. De gemeente wilde graag meewerken om het pand weer een zinvolle bestemming te geven en besloot het pand te verpachten.

Lijken boven de grond
Met de gemeente als betrouwbare partner, kon wel een lening bij de bank worden geregeld. Daarbovenop investeerde de gemeente in het casco. Asbest werd opgeruimd en de buitenkant werd opgeknapt. Zelf investeerde de Burglers in de binnenkant en brachten letterlijk weer ziel in het pand. De vergunningenprocedure verliep soepel, hoewel er nog enkele lijken boven de grond kwamen vanwege de bouw van een keuken op een voormalige begraafplaats. In april 2011 kon Brasserie Ziel worden geopend. Nu, bijna drie jaar later, runnen de Burglers zeer succesvol een goedlopende en gezellige brasserie.

De succesfactoren van deze herbestemming zijn in de eerste plaats het lef en de durf van twee ondernemers die geloven in hun concept. Ondernemers die met overtuigingskracht, en een beetje hulp, de onwil bij de bank weg konden nemen. Daarnaast de gemeente die middels een creatieve vorm van cocreatie investeert zodat niet alleen een ondernemer geholpen is, maar in feite de hele gemeenschap.

De Ziel op het Molenbergplein

Het nieuwe ondernemen

Interdisciplinair werken in een inspirerende prettige omgeving

ZoekendGOED is onderdeel van een team met uiteenlopende disciplines. Dit team is goed in het ‘out-off-the-box’-denken, wat nodig is om een formule te creëren een mix van winkelen, werken en woonkamer.
Een jurist, een conceptueel denker, een facilitair manager, een sociaal ondernemerschapsmanager en een ruimtelijk ontwerper. Ieder zet zijn eigen expertise in, maar vooral ook eigen ervaringen worden toegepast in een formule voor het creëren van een ‘beleving’. Een formule dat een antwoord geeft op de behoefte om het nieuwe ondernemen (interdisciplinair en toegankelijk) een passende omgeving te geven. Het gaat om een geschikte ruimte, een passende locatie en vooral een goede mix aan functies.

 

 

SONY DSC

Let’s Gro: The Next Step

Creatief brainstormen en concrete stappen uitzetten in nieuwe ondernemingen. Op 17 Februari 2014 organiseerde Engbert Breuker en Anne Makkink (ZoekendGOED) deze bijeenkomst voor de Gemeente Groningen. Het doel is uiteindelijk concrete invullingen te vinden voor braakliggende terreinen  en leegstaande panden.

De passende locatie is een leegstaand pand waar The Social Innovation Foundation zich tijdelijk heeft gevestigd. Dit thema vond dus niet een alleen een match in dit pand maar paste geheel in lijn van de visie van TSIF. Zie http://thesocialinnovationfoundation.org/. Peter Everts vertegenwoordigde deze groep deze middag.

Genodigden waren idee-hebbers, pandeigenaren en mogelijkmakers. Deze formule is nodig om elkaar aan te vullen om zo de ideeën verder te kunnen brengen.

Bestaande initiatieven en nieuwe wisselden elkaar af op deze bruisende middag. Zo waren er veel ecologische duurzame en innovatieve initiatieven rondom voedsel en hergebruik hiervan. Dat was het initiatief ‘Urban farming’ van Ella, Ricardo en John… Waar zij in een pand gewassen willen kweken en ook vis willen kweken, aquaponnics  genaamd.
Harry Hoogland is op een innovatieve wijze met voedsel bezig. Namelijk de ‘zwammerij’. Paddestoelen kweken op koffiedrap. Wat momenteel een afvalprodukt is wordt nu een belangrijke grondstof.
Een ander sympathiek plan komt van Mijke Schaap en Marinus Kuiper. Zij hebben het plan om een pluktuin te runnen i.c.m een theehuis.
Maar ook Henk Keegstra die een platform, de reorganisatie, aan het ontwikkelen is rondom biologische duurzame voedselproducten, heeft deze middag zijn visie onder de mensen kunnen brengen.

Een initiatief dat al in september is opgepakt, is van Gijs Nauta. Hij heeft een formule ontwikkeld voor een moestuin waar je op kan abonneren en vervolgens dus ook je groente en fruit kunt ophalen. Het lijkt in eerste instantie alleen een sociaal maatschappelijk initiatief, maar het speelt ook in op de economische ontwikkelingen en de trend om eerlijk en seizoensgebonden voedsel te eten.

Verder is er het initiatief van Jaap Urban die met ‘tijdelijkestad’ voor één week een leegstaand pand in vuur en vlam gaat zetten. Een groot, bekend, in het oog springend gebouw voor de duur van een week vullen met een veelheid aan functies. Daarbij zijn de mogelijkheden (bijna) onbeperkt. Winkels, sportfaciliteiten, eetgelegenheden, kantoorruimte voor zzp’ers, er is een eindeloze lijst van functies te bedenken. Het leegstaande pand zal een week lang het kloppende hart van Groningen zijn. Dit zal versterkt worden door dagelijkse themabijeenkomsten en workshops in het pand.

Ook was er een meer bouwkundige insteek van Maarten Wiersma (ABC2C). Hij houdt zich o.a. bezig met hergebruik van bouwmaterialen en warmtewinning d.m.v. biomassa. Hiermee wordt een afvalproduct omgezet in warmte en energie. Een slimme, goedkope en efficiënte oplossing om ‘afgeschreven’ panden weer nieuw en vooral duurzaam leven in te blazen. De mogelijkheden zijn oneindig!

Het mooiste van deze middag was toch het ter plaatse ontwikkelde plan van o.a. Harrie Hummel. Hij koppelt een aantal van de hierboven beschreven initiatieven en brengt ze samen in een event in en rondom het Suikerunie-terrein. Wordt dit dan eindelijk de bruisende ontwikkeling op het Suikerunie-terrein? Meer hierover volgt!

De ideeën en plannen zijn er volop. Nu is het vooral nog het zoeken naar een geschikte locatie hiervoor. Heb jij een pand of een stuk grond beschikbaar voor één of meerdere initiatieven? Kijk dan op www.zoekendGOED.nl.

 

uitnodiging the next step_290114